Hjulstilling

Agder Bilskade reparerer skader i hjulstillingen på din bil.

Fra virkelig store skader til mindre skader påført av for eksempel fortauskanter, reparerer vi både for- og bakstilling på hjulene.

Vi har elektronisk måling av alle vinkler  og sørger for at det er symmetri mellom forhjulene og bakhjulene. Skjevhet i hjulstillingen vil på sikt gi dekkslitasje og en ustabil bil. Derfor sørger vi i Agder Bilskade for at nødvendige deler blir byttet ut slik at din bil kan kjøre trykt på veien.